kapitola v knize / monografii
Sunega, Petr

Nájemní bydlení v ČR

Sunega, Petr. 2006. „Nájemní bydlení v ČR.“ Pp. 73-86 in Poláková, Olga a kol. Bydlení a bytová politika. Praha: Ekopress. 294 s. ISBN 80-86929-03-5.

Náplní kapitoly je popis různých forem nájemného uplatňovaného v ČR, porovnání podílu nájemného bydlení a struktury bytového fondu v ČR a dalších zemích EU, popis možné podoby regulace nájemného druhé generace v českém prostředí a možné budoucí podoby příspěvku na bydlení.

Left

Autoři: 
Oddělení: 
Témata: 
bydlení
EU
sociální politika
veřejná politika