kapitola v knize / monografii
Vobecká, Jana

Neúplné rodiny v České republice

Vobecká, Jana. 2006. „Neúplné rodiny v České republice.“ Pp. 191-203 in Hamplová, Dana, Petra Šalamounová, Gabriela Šamanová (eds.). Životní cyklus. Sociologické a demografické perspektivy. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 307 s. ISBN 80-7330-082-6.

Neúplné rodiny se závislými dětmi tvoří na začátku 21. století téměř čtvrtinu všech rodin se závislými dětmi v České republice. Kapitola se věnuje metodice zjišťování počtu neúplných rodin, vývoji jejich počtu a struktury na území ČR a v jednotlivých okresech. Poukazuje nejen na rozdíly v podílu neúplných rodin ale také na strukturální odlišnosti skladby neúplných rodin v regionech.

 

 

Součást publikace: 
2006
Hamplová, Dana, Petra Šalamounová, Gabriela Šamanová (eds.)

Left

Témata: 
regiony
rodina
životní styl