recenzovaný článek
Kunštát, Daniel

Normativní a empirické předpoklady moderní demokracie aneb Janusovská tvář veřejného mínění

Kunštát, Daniel. 2008. „Normativní a empirické předpoklady moderní demokracie aneb Janusovská tvář veřejného mínění.“ Naše společnost 6 (2): 3-7. ISSN 1214-438X.

Text načrtává některé aspekty volebního rozhodování v moderních masových demokraciích, zejména pak téma (ne)kompetence voličů respektive problém racionality politického publika neboli veřejného mínění. Argumentace je vědomě poněkud jednostranně vystavěna na základě kritické evaluace reálného stavu a fakticky se nijak nedotýká hodnocení adekvátnosti demokratického normativu.

Left

Autoři: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)
veřejné mínění
volby (a volební výzkumy)