impaktovaný článek
Hamplová, Dana, Céline Le Bourdais. 2009. „One Pot or Two Pot Strategies? Income Pooling in Married and Unmarried Households in Comparative Perspective.“ Journal of Comparative Family Studies 40 (3): 355-385. ISSN 0047-232.

Článek se věnuje organizaci financí v domácnostech sezdaných a nesezdaných párů ve čtyřech zemí s rozdílnou úrovní institucionalizace nesezdaných soužití a s rozdílnými sociálními režimy. Používá data z výzkumu ISSP 2002 a ukazuje, že legální status páru je nejsilnějším faktorem ovlivňující volbu mezi společným nebo odděleným hospodařením ve všech čtyřech zemích a že nesezdané páry častěji volí oddělené hospodaření.

Left

Témata: 
mezilidské vztahy
mzdy a příjmy
rodina
Sdílejte tuto stránku