recenzovaný článek
Sunega, Petr, Martin Lux. 2004. „Participace nájemníků a sociální aspekty regenerace panelových sídlišť jako jedna z podmínek trvale udržitelného rozvoje.“ Urbanismus a územní rozvoj 7 (3): 5-9. ISSN 1212-0855.
Sdílejte tuto stránku