kapitola v knize / monografii
Nešpor, Zdeněk R.

Pluralita náboženství a multireligiozita v moderních společnostech

Nešpor, Zdeněk R. 2005. „Pluralita náboženství a multireligiozita v moderních společnostech.“ Pp. 131-161 in Hirt, Tomáš, Marek Jakoubek (eds.). Soudobé spory o multikulturalismus a politiku identit. Antropologická perspektiva. Plzeň: A. Čeněk. 279 s. ISBN 80-86898-22-9.

Studie pojednává o různých typech vztahu náboženství a společnosti/veřejného diskursu v soudobých vyspělých společnostech a o jejich důsledcích pro utváření politiky identit se zaměřením na multikulturní diskurs. Kromě analýzy současného stavu autor poskytuje i výhledy do budoucna.

Left

Oddělení: 
Témata: 
identita
náboženství a religiozita