popularizační článek
Večerník, Jiří

Podporu práci, nikoli zahálce