recenzovaný článek
Vráblíková, Kateřina

Politická participace - teorie a koncepty

Vráblíková, Kateřina. 2008. „Politická participace - teorie a koncepty.“ Politologický časopis / Czech Journal of Political Science 15 (4): 366-388. ISSN 1211-3247.

Text se věnuje teoriím a konceptům politické participace. Text v první části ukazuje, jak se od doby prvních studií politické participace změnil repertoár aktivit používaných k ovlivnění politiky. Text tuto změnu ukazuje na třech dimenzích: změna adresátů politické participace, proměna cílů, kterých má být politickou participací dosaženo a změna prostoru, ve kterém se politická participace odehrává. Druhá část textu představuje teorie politické participace. Jedná se o tříúrovňový vysvětlující model: mikro (individuální), meso (střední) a makro (strukturální) úroveň.

 

Left

Autoři: 
Oddělení: 
Témata: 
občanská společnost
politika (a postoje k politice)