Stáhnout PDF (159.50475 MB)
kapitola v knize / monografii
Maříková, Hana

Politiky, čas a peníze

Maříková, Hana. 2005. „Politiky, čas a peníze.“ Pp. 22-34 in Křížková, Alena (ed.), Radka Dudová, Hana Hašková, Hana Maříková. Kombinace pracovního a rodinného života v ČR: politiky, čas, peníze a individuální, rodinné a firemní strategie. Sociologické studie / Sociological Studies 05:04. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 91 s. ISBN 80-7330-077-X.

Stať zachycuje historický vývoj péče o nejmenší děti (jesle a školky), analyzuje jejich prostorovou a finanční dostupnost, jakož i časovou flexibilitu, zabývá se otázkou akceptovatelnosti institucionální formy péče o děti jejich rodiči a zaměřuje se i na další pracovní opatření usnadňující pracujícím osobám kombinaci práce a rodiny.

Součást publikace: