kapitola v knize / monografii
Křížková, Alena

Postavení žen na trhu práce a jejich pracovní preference

Křížková, Alena. 2003. „Postavení žen na trhu práce a jejich pracovní preference.“ Pp. 5-28 in Křížková, Alena. Rovné příležitosti mužů a žen při slaďování práce a rodiny. Praha: Sociologický ústav AV ČR. ISBN 80-7330-048-6.

Cílem textu je představit hlavní charakteristiky ženské pozice na trhu práce ve srovnání s muži v jejích nejdůležitějších aspektech a zároveň ukázat reflexi této pozice v postojích žen i mužů.