nerecenzovaný článek
Křížková, Alena

Postavení žen na trhu práce v ČR a EU