Stáhnout PDF (235.915875 MB)
jiná publikace
Tenglerová, Hana

Postavení žen v české vědě a aktivity na jejich podporu. Monitorovací zpráva za rok 2009

Tenglerová, Hana. 2010. „Postavení žen v české vědě a aktivity na jejich podporu. Monitorovací zpráva za rok 2009.“ Dostupné z: http://www.genderaveda.cz/files/monitor2009.pdf.

Publikace si klade za cíl upozornit na postavení žen v české vědě a na důležitost řešení problému genderové rovnosti obecně. První část zprávy nabízí přehled základních statistických údajů, dále shrnuje aktivity institucí v oblasti genderové rovnosti ve vědě v roce 2009, analyzuje diskursivní strategie institucí, jejichž důsledkem je přetrvávající neřešení problému na úrovni vědních politik, a ukazuje, jakým způsobem jsou vědkyně a vědci reprezentováni v předních českých novinových titulech.
 

Left

Témata: 
gender
média
sociologie vědy