Stáhnout PDF (159.50475 MB)
kapitola v knize / monografii
Křížková, Alena

Pracovnice, manažerky, podnikatelky: kombinace pracovního a rodinného života

Křížková, Alena. 2005. „Pracovnice, manažerky, podnikatelky: kombinace pracovního a rodinného života.“ Pp. 68-75 in Křížková, Alena (ed.), Radka Dudová, Hana Hašková, Hana Maříková. Kombinace pracovního a rodinného života v ČR: politiky, čas, peníze a individuální, rodinné a firemní strategie. Sociologické studie / Sociological Studies 05:04. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 91 s. ISBN 80-7330-077-X.

Práce je sociologickým srovnáním strategií kombinace pracovního a rodinného života různých kategorií žen na základě jejich pracovní pozice a rodinné situace v české společnosti v průběhu posledních 15 let. Na jedné straně jsou genderové nerovnosti a diskriminace žen na trhu práce přímo svázány s tématem kombinace práce a rodiny apriori definovaným jako „ženský problém“ a na straně druhé není potřeba či strategie kombinace práce a rodiny jediným základem nerovného zacházení se ženami na trhu práce, protože základem nerovností je samotné ženství ať již je spojeno s reálnou rodinnou zátěží nebo ne. Práce vychází z výsledků dlouhodobého sociologického zkoumání postavení žen a mužů na trhu práce – kvantitativních výzkumů ženské a mužské populace na trhu práce a z kvalitativních sociologických výzkumů jednotlivých sociálních kategorií – manažerky, podnikatelky, podnikatelé, nezaměstnané ženy apod.

Součást publikace: