Stáhnout PDF (605.57675 MB)
odborná kniha / monografie
Yana Leontiyeva, Renáta Mikešová, Blanka Tollarová

Pražané s cizím pasem.

Yana Leontiyeva, Renáta Mikešová, Blanka Tollarová. 2018. Pražané s cizím pasem. . Výsledky výzkumu cizinců a cizinek ze zemí mimo EU žijících v české metropoli. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR. 118 s. ISBN 978-80-7330-337-2. Dostupné z: https://www.soc.cas.cz/sites/default/files/publikace/leontiyeva-mikesova-tollarova-prazane_s_cizim_pasem-vysledky_vyzkumu_cizincu_a_cizinek_ze_zemi_mimo_eu_zijicich_v_ceske_metropoli_0.pdf.

Kniha vznikla v návaznosti na aplikovaný výzkum zaměřený na obyvatele s cizí státní příslušností pocházející ze zemí mimo EU dlouhodobě žijící v hlavním městě Praze. Cílem výzkumu realizovaného v roce 2017 na zakázku hlavního města Praha bylo zjistit informace o migrantech a migrantkách v Praze, které nelze získat z veřejných registrů, a také informace, které mohou poskytovatelům veřejných služeb pomoci pochopit situaci a problémy migrantů a posloužit jako podklady pro lepší nastavení služeb zaměřených na podporu integrace migrantů. Jedná se o svým rozsahem unikátní výzkum, neboť dotazníkového šetření se zúčastnilo více než 1000 cizinců a cizinek z více než 50 států světa dlouhodobě žijících na území Prahy, z nichž velká část plánuje žít v Česku i v budoucnu.