popularizační článek
Večerník, Jiří

Přerozdělování u nás vyrovnává příjmy více než jinde

Večerník, Jiří. 1999. „Přerozdělování u nás vyrovnává příjmy více než jinde.“ Lidové noviny 12 (18. 2. 1999). ISSN 0862-5921.

Left

Oddělení: 
Témata: 
mzdy a příjmy
sociální nerovnosti
sociální politika