recenzovaný článek
Nešpor, Zdeněk R.

Přínos sociologie náboženství církevnímu a náboženskému dějepisectví