popularizační článek
Nešpor, Zdeněk, R.

Projekt Dějiny a současnost české sociologie