jiná publikace
Basl, Josef, Simonová, Natalie. 2007. „Projekt výzkumných pobytů ve Velké Británii ECASS (European Centre for Analysis in the Social Sciences).“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 43 (5): 1084-1085. (informační článek)

Zpráva pojednává o projektu výzkumných pobytů v rámci programu „Access to Research Infrastructures Programme“ v European Centre for Analysis in the Social Sciences (ECASS) na University of Essex ve Velké Británii. Pobyty jsou podporovány European Community a jsou určeny k práci se soubory dat, se kterými se v České republice nepracuje a které jsou dostupné pouze na University of Essex.

The text gives information about the research visits within “Access to Research Infrastructures Programme“, in the European Centre for Analysis in the Social Sciences (ECASS) at University of Essex in Great Britain. The research visits are supported by European Community and they are devoted to the work with data files which are not being worked with in the Czech Republic and are accessible only at University of Essex.

Sdílejte tuto stránku