Stáhnout PDF (244.473625 MB)
kapitola v knize / monografii
Nešpor, Zdeněk R.

Proměny socioekonomických hodnot v důsledku migračních procesů

Nešpor, Zdeněk R. 2006. „Proměny socioekonomických hodnot v důsledku migračních procesů.“ Pp. 183-196 in Nešpor, Zdeněk R., Jiří Večerník (eds.). Socioekonomické hodnoty, politiky a instituce v období vstupu České republiky do Evropské unie. Sociologické studie / Sociological Studies 06:1. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 298 s. ISBN 80-7330-085-0.

Studie popisuje a analyzuje současné migrace do České republiky a jejich socio-ekonomické konsekvence. Autor zdůrazňuje hodnotové rozdíly imigrantů a většiny české společnosti.

Left

Oddělení: 
Témata: 
hodnotové orientace
migrace a mobilita