Stáhnout PDF (133.736125 MB)
recenzovaný článek
Nikischer, Richard

Regionálne povedomie a identita regiónu ako premenné v rámci procesu inštitucionalizácie regiónu

Nikischer, Richard. 2014. „Regionálne povedomie a identita regiónu ako premenné v rámci procesu inštitucionalizácie regiónu.“ Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, Universitas Catholica Ružomberok 13 (3): 83-91. ISSN 1336-2232.

Left

Autoři: 
Témata: 
hodnotové orientace
identita
regiony