nerecenzovaný článek
Řeháková, Blanka, Klára Vlachová

Relativní deprivace v zemích střední a východní Evropy