impaktovaný článek
Smith, Michael L., Petr Matějů. 2011. „Restratifikace české politiky. Vývoj třídně podmíněného volebního chování v České republice v letech 1992–2010.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 47 (1): 33-59. ISSN 0038-0288.

Tento článek se soustředil na proměny třídního hlasování v České republice s použitím nejlepších dostupných dat a analytických metod běžných v mezinárodní literatuře. Oproti této literatuře jsme prokázali posilování efektu třídní příslušnosti na hlasování ve volbách. Zatímco ve všech západních zemích zkoumaných v této literatuře jsou trendy klesajicí nebo vykazují fluktuaci bez zřetelného trendu, v České republice tomu bylo naopak.

Sdílejte tuto stránku