odborná kniha / monografie
Nešporová, Olga, Věra Kuchařová

Rodiny přistěhovalců II.

Nešporová, Olga, Věra Kuchařová. 2009. Rodiny přistěhovalců II. Praha: VÚPSV, v.v.i. 79 s. ISBN 978-80-7416-040-0.

Monografie se zaměřuje na problematiku imigrace z rodinné perspektivy, což je přístup doposud v České republice v souvislosti s migracemi značně opomíjený. Sledována byla pouze jedna kategorie imigrantů, a sice imigranti ze "třetích zemí", na jejichž pobyt a zaměstnání se vztahují nejpřísnější legislativní pravidla. Zjištění vychází z kvalitativního terénního výzkumu realizovaného v homogenních (dle státního občanství) rodinách přistěhovalců z Ukrajiny, Vietnamu a Bulharska. Při analýze dat byly zohledňovány tři základní roviny: národní, rodinná a individuální. Hlavní pozornost byla věnována několika základním oblastem života cizinců, které pomáhají objasnit jejich strategie v České republice: rodinné sítě, pozice na trhu práce, integrace a životní podmínky.

Left

Autoři: 
Oddělení: 
Témata: 
migrace a mobilita
práce
rodina

Right