recenzovaný článek
Klingorová, Kamila

Rotunda, jatka, loď – sakrální krajina Prahy: Vývoj sakrálních staveb v Praze v dynamice společenského vývoje

Klingorová, Kamila. 2019. „Rotunda, jatka, loď – sakrální krajina Prahy: Vývoj sakrálních staveb v Praze v dynamice společenského vývoje.“ Dingir. Časopis o současné náboženské scéně. 22 (2): 42 - 45. ISSN 1212-1371. Dostupné z: http://dingir.cz/.

Přestože se více než 80 % obyvatel Prahy neidentifikuje s žádnou církví ani náboženskou společností, díky bohatému historickému vývoji spjatému s katolicismem je sakrální krajina města velmi pestrá. Dominance katolicismu je sice patrná dodnes, nicméně hlavně v průběhu 20. století se začaly výrazně pluralizovat nejen náboženské tradice, které v Praze působí, ale i samotná funkce sakrálních staveb. Právě vývoj sakrální krajiny v Praze, jeho dynamika, proměny a důsledky pro současnou podobu Prahy jsou hlavním zájmem tohoto příspěvku. 

Left

Oddělení: 
Témata: 
náboženství a religiozita