kapitola v knize / monografii
Mansfeldová, Zdenka

Seiroshikyogi no seidoka to sono jissai (Institutionalization and Practices of the Tripartite System)

Mansfeldová, Zdenka. 2004. „Seiroshikyogi no seidoka to sono jissai (Institutionalization and Practices of the Tripartite System).“ Pp. 107-127 in Ishikawa, Akihiro (ed.). Taisei iko ki cheko no koyo to rodo (Employment and Labour of the Czech Republic in System Transition). Tokyo: Chuo University Press. ISBN 4-8057-1313-5.

Publikace se zabývá problematikou zaměstnanosti a pracovněprávních vztahů v České republice při transformaci systému z hlediska makro-, mezzo- a mikroúrovně. Kromě hospodářského rozvoje, problematiky zaměstnanosti, zastoupení zájmů zaměstnavatelů a zaměstnanců autoři věnují pozornost též změnám v hodnotových orientacích a přístupu k práci. Autory jsou česká socioložka a japonský/á sociolog/socioložka se specializací na střední a východní Evropu. To umožňuje pohled na vývoj v České republice v širším kontextu globalizace.

Left

Oddělení: 
Témata: 
ekonomie
hodnotové orientace
práce
transformace