kapitola v knize / monografii
Vinopal, Jiří

Sociálněvědní výzkum z metodologického pohledu

Vinopal, Jiří. 2008. „Sociálněvědní výzkum z metodologického pohledu.“ Pp. 209-230 in Mansfeldová, Zdenka, Aleš Kroupa (eds.). Proměny reprezentace zájmů po vstupu do Evropské unie. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 274 s. ISBN 978-80-86429-88-5.

Kapitola se zabývá klasickými tématy metodologie sociálního výzkumu ve vztahu s výzkumy, realizovanými v rámci projektu Politicko-právní institucionální rámec České republiky a jeho proměny v kontextu vstupu do Evropské unie.

 

Součást publikace: 
2008
Mansfeldová, Zdenka, Aleš Kroupa (eds.)

Připojené odkazy