kapitola v knize / monografii
Lux, Martin

Sociální bydlení

Lux, Martin. 2002. „Sociální bydlení.“ Pp. 73-159 in Lux, Martin et al. Bydlení - věc veřejná. Sociální aspekty bydlení v České republice a zemích Evropské unie. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 287 s. ISBN 80-86429-12-1.

Kniha Bydlení – věc veřejná podává popis vývoje bytových politik ve vybraných vyspělých i tranzitivních zemích, se zvláštním zaměřením na popis systémů sociálního bydlení a příspěvků na bydlení. Kniha rovněž kriticky hodnotí aktuální nástroje bytové politiky v České republice z hlediska jejich efektivnosti a efektivity a doporučuje, na základě mezinárodního srovnání i podrobných analýz těchto nástrojů, jejich reformu, zejména v oblasti nájemního bydlení. Společně s dalšími publikacemi vydanými stejnými autory přispěla zřejmě kniha ke skutečnému provedení této reformy v České republice v pozdějších letech.

 

Připojené odkazy