kapitola v knize / monografii
Večerník, Jiří

Sociální důsledky transformace

Večerník, Jiří. 1996. „Sociální důsledky transformace.“ In Pavlík, Zdeněk (ed.). Zpráva o lidském rozvoji: Česká republika 1996. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. 89 s.

Left

Oddělení: 
Témata: 
ekonomie
transformace