odborná kniha / monografie
Křížková, Alena, Václavíková - Helšusová, Lenka

Sociální kontext života žen pracujících v řídících pozicích

Křížková, Alena, Václavíková - Helšusová, Lenka. 2002. Sociální kontext života žen pracujících v řídících pozicích. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 46 s. ISBN 80-7330-035-4.

Studie je zaměřena na situaci žen v ČR vzhledem k jejich postavení v zaměstnání. Text vychází ze sekundární analýzy tří datových souborů, které vznikly v průbehu 90. let v rámci projektů Sociologického ústavu AV ČR a rekapituluje tak dříve získané poznatky o postojích a názorech na ženskou roli ve společnosti a roli kariery v životě žen, ale i odlišnosti a specifika v postojíchžen v řídících pozicích v celku ženské populace.

 

Left

Oddělení: 
Témata: 
gender
práce