kapitola v knize / monografii
Křížková, Alena

Sondy do života žen bez práce

Křížková, Alena. 2003. „Sondy do života žen bez práce.“ Pp. 29-37 in Křížková, Alena. Rovné příležitosti mužů a žen při slaďování práce a rodiny? Praha: Sociologický ústav AV ČR. ISBN 80-7330-048-6.

Text se zaměřuje na analýzu prožívání nezaměstnanosti a procesu hledání práce dvou kategorií žen: absolventek vysokoškolského studia a žen po rodičovské dovolené.