kapitola v konferenčním sborníku
Nikischer, Richard

Spoločnosť v rozvoji regiónu: regionálne povedomie a jeho pozícia v rámci procesu inštitucionalizácie regiónu

Nikischer, Richard. 2014. „Spoločnosť v rozvoji regiónu: regionálne povedomie a jeho pozícia v rámci procesu inštitucionalizácie regiónu.“ Pp. 617‐628 in Kolektív autorů. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2014. Brno: Mendelova univerzita v Brně. ISBN 978-80-7509-139-0.

Left

Autoři: 
Témata: 
identita
regiony