kapitola v knize / monografii
Hamplová, Dana

Stávají se pracovní dráhy mladých mužů nestabilními?

Hamplová, Dana. 2010. „Stávají se pracovní dráhy mladých mužů nestabilními? .“ Pp. 59-78 in Chaloupková, Jana (ed.). Proměny rodinných a profesních startů. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 167 s. ISBN 978-80-7330-185-9.

Tato kapitola zkoumá vývoj stability prvního zaměstnání mladých mužů v České republice v období 1989 – 2005. První hypotéza vycházející z globalizační teorie očekává růst pracovní mobility. Druhá hypotéza přepokládá změny mobility v závislosti na ekonomickém cyklu. Třetí hypotéza očekává vrchol mobility v období restrukturalizace ekonomiky na počátku 90. let. Analýzy dat Sociální soudržnost 2006 naznačují, že pracovní mobilita mladých mužů se v průběhu 90. let výrazně nezvýšila.

 

Součást publikace: 

Left

Témata: 
ekonomie
globalizace
migrace a mobilita
práce