kapitola v knize / monografii
Kunštát, Daniel. 2003. „Strany a voliči v zrcadle předvolebních výzkumů veřejného mínění.“ Pp. 112-126 in Linek, Lukáš, Ladislav Mrklas, Adéla Seidlová, Petr Sokol (eds.). Volby do Poslanecké sněmovny 2002. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 264 s. ISBN 80-7330-021-4.

Celkem 18 autorů analyzuje volby do Poslanecké sněmovny z roku 2002 z různých úhlů pohledu. První část publikace se věnuje událostem předcházejícím volbám (primárky ve stranách, volební kampaň, programatika stran). Druhá část analyzuje volební chování na základě výsledků dat z dotazníkových šetření a hodnotí výsledky voleb z hlediska vlivu volebního systému, systému preferenčního hlasování a geografické rozložení voličů českých stran. V poslední části je analyzován vliv voleb na postavení jednotlivých klíčových politických stran.

Součást publikace: 
2003
Linek, Lukáš, Ladislav Mrklas, Adéla Seidlová, Petr Sokol (eds.)

Left

Témata: 
politika (a postoje k politice)
veřejné mínění
volby (a volební výzkumy)
Sdílejte tuto stránku