kapitola v knize / monografii
Sunega, Petr, Martin Lux

Systémová rizika trhu bydlení v ČR

Sunega, Petr, Martin Lux. 2011. „Systémová rizika trhu bydlení v ČR.“ Pp. 99-108 in Lux, Martin (ed.). Standardy bydlení 2010/2011: Sociální nerovnosti a tržní rizika v bydlení. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 205 s. ISBN 978-80-7330-213-9.

Cílem kapitoly je zodpovědět dvě klíčové otázky. Za prvé, zda se po roce 2005 mezi vlastníky bydlení splácejícími hypoteční úvěr významněji zvýšil podíl nízkopříjmových domácností. Za druhé, zda se ve stejném období významněji zvýšil podíl rizikových produktů hypotečního úvěrování (úvěry s LTV rovným nebo vyšším než 100 %, úvěry bez prokázání příjmu žadatele, "interest-only" úvěry či úvěry denominované v cizí měně) v úvěrovém portfoliu českých poskytovatelů hypotečních úvěrů.