Stáhnout PDF (752.13575 MB)
kapitola v knize / monografii
Křížková, Alena

Teoretická východiska výzkumu podmínek rodičovství v podnikovém prostředí a podniková praxe v Čechách

Křížková, Alena. 2007. „Teoretická východiska výzkumu podmínek rodičovství v podnikovém prostředí a podniková praxe v Čechách.“ Pp. 11-25 in Křížková, Alena (ed.), Zdeněk Sloboda, Radka Dudová, Hana Maříková, ížková. Podmínky rodičovství v podnikovém prostředí v mezinárodním srovnání. Sociologické studie / Sociological Studies 07:9. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 104 s. ISBN 978-80-7330-127-9.

Kapitola poskytuje teoretický úvod do sociologie organizací z hlediska sociologie genderu a ukazuje, jak je doposud poměrně málo rozvinuté zkoumání genderových procesů na úrovni podniků spojeno se zakonzervováním struktury organizací, které vznikly spolu s procesem modernizace, na principu racionalizovaného patriarchátu. Současné organizace a podniky se jen velmi pomalu a neochotně obracejí tváří v tvář faktu, že zaměstnanci, kteří v nich pracují – muži i ženy – mají také soukromý život, ale pozvolna si začínají uvědomovat, že vytvořit podmínky přátelské rodině se vyplácí. Alena Křížková ukazuje na výsledcích skupinových diskusí se zástupci českých podniků a výsledků sociologického šetření rodičů, že české podniky si doposud tuto výhodu neuvědomují a fungují na principu oddělených světů práce a rodiny a na principu genderové neutrality.

Součást publikace: 
2007
Křížková, Alena (ed.), Zdeněk Sloboda, Radka Dudová, Hana Maříková