impaktovaný článek
Nikischer, Richard

Teritoriálna identita obyvateľov Česka a Slovenska