kapitola v knize / monografii
Křížková, Alena

Trendy v rodině a rodinných odpovědnostech

Křížková, Alena. 2002. „Trendy v rodině a rodinných odpovědnostech.“ Pp. 13-25 In Čermáková, M., Křížková, A., Linková, M., Maříková, H., Hašková, H. Podmínky harmonizace práce a rodiny v ČR. Praha: Sociologický ústav AV ČR. ISBN 80-7330-026-5.

Práce podává přehled a vysvětlení základních demografických a sociologických trendů rodinného chování v české společnosti v návaznosti na měnícící se ekonomicko-sociální podmínky.