odborná kniha / monografie
Matějů, Petr, Jana Straková (eds.)

Vyšší vzdělání jen pro elitu? Rozsah a zdroje nerovností v přístupu k vyššímu vzdělání v České republice

Matějů, Petr, Jana Straková (eds.). 2003. Vyšší vzdělání jen pro elitu? Rozsah a zdroje nerovností v přístupu k vyššímu vzdělání v České republice. Praha: Institut pro sociální a ekonomické analýzy. 135 s. ISBN 80-903316-1-0.

Left

Autoři: 
Oddělení: 
Témata: 
elity
sociální nerovnosti
vzdělání