kapitola v konferenčním sborníku
Sunega, Petr. 2004. „Výzkum bydlení v ČR - ekonomické a sociální aspekty.“ Pp. 75-86 in Škodová, Markéta (ed.). Česko-slovenské sociologické dny. Sborník z konference. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

První část příspěvku představuje činnost týmu Socioekonomie bydlení, a druhá část prezentuje příklad výsledků jeho práce, které byly publikovány v publikaci „Standardy bydlení 2002/2003. Finanční dostupnost a postoje občanů“. Třetí část obsahuje analýzu vertikální efektivnosti vybraných programů podpory bydlení v ČR, a tedy zejména distribuce podpory mezi různě definovanými příjmovými skupinami domácností.

Sdílejte tuto stránku