kapitola v knize / monografii
Hamplová, Dana, Martin Kreidl

The winners in a globalizing world. Mid-career men in the Czech Republic

Hamplová, Dana, Martin Kreidl. 2006. „The winners in a globalizing world. Mid-career men in the Czech Republic.“ Pp. 269-296 in Blossfeld, Hans-Peter, Melinda Mills, Fabrizio Bernardi (eds.). Globalization, Uncertainty and Men’s Carrers. An International Comparison. Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA: Edward Elgar. 354 s. ISBN 978 1 84542 728 3.

Kapitola se věnuje pracovni mobilitě českých mužů v 90. letech. Studuje přechody ze zaměstnání do zaměstnání a ze zaměstnaní do nezaměstnanosti. Srovnává se první a druhá polovina 90. let a ukazuje se, že v tomto období nedošlo k příliš velkým změnám.

Left

Témata: 
migrace a mobilita
práce
transformace