nerecenzovaný článek
Vinopal, Jiří

Zdroje zkreslení výzkumů veřejného mínění