kapitola v knize / monografii
Tuček, Milan

Životní dráhy, strategie, názory a postoje příslušníků současné ekonomické elity

Tuček, Milan. 2006. „Životní dráhy, strategie, názory a postoje příslušníků současné ekonomické elity.“ Pp. 71-106 in Tuček, Milan a kol. České elity po patnácti letech transformace. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 107 s. ISBN 80-7330-084-2.

První část studie seznamuje s různými teoretickými přístupy, které v sociologii vymezují pojem elita, a následně pak s různými postupy, kterými je elita zkoumána. Druhá část předkládá faktograficky podložený rozbor vývoje politických a ekonomických elit za období posledních 15 let postsocialistické transformace České republiky a poslední část je věnována každodennosti současných ekonomických elit.

Součást publikace: 

Left

Témata: 
ekonomie
elity
transformace
životní úroveň