Seznam publikací

Hledat publikace podle kritérií

Anebo publikace prohledejte fulltextově

Nalezeno 214 publikací (zobrazeny záznamy 21 - 40)
2014, Ďurďovič,Martin

Cílem článku je ukázat, že německá raná romantika, která položila filozofické základy romantického hnutí, nebere příklon k subjektivitě prožívání jako odklon od poznání, nýbrž jako jiný způsob poznání. Romantická niternost nachází svůj protějšek ve zkušenosti světa, jemuž umění dokáže propůjčit hlubší význam než racionální filozofie a věda. Tento nový pohled na poznání je romantiky použit jak na výklad přírody, tak duchovní lidské skutečnosti.

Téma:
dějiny sociologie, sociologická teorie
Typ publikace:
recenzovaný článek
2014, Ďurďovič, Martin, Vajdová, Zdenka, Bernardyová, Kateřina

Článek popisuje sociologický problém, který je spojen s rozhodováním o lokalitě pro výstavbu hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů v ČR. Úvodní část objasňuje sociální situaci jednání o úložišti a identifikuje zainteresované strany, kterých se tato jednání týkají. Následně je připomenut právní rámec jednání a je shrnut jejich dosavadní vývoj. Zbývající část článku je věnována analýze dat ze dvou výzkumů veřejného mínění.

Téma:
město a vesnice, veřejná správa, veřejné mínění
Typ publikace:
recenzovaný článek
2014, Ďurďovič, Martin

Článek shrnuje vývoj moderní epistemologie humanitních a sociálních věd a vztahuje jej k sociologii. Má dva cíle: 1) sledovat, jakým způsobem se formování naturalistického a hermeneutického proudu epistemologie promítlo do dělení sociologie na kvantitativní a kvalitativní; 2) ukázat důsledky novější epistemologické diskuze pro toto dělení sociologie.

Téma:
dějiny sociologie, metodologie výzkumu, sociologická teorie
Typ publikace:
impaktovaný článek
2014, Ďurďovič, Martin

Článek analyzuje funkci, kterou v díle raného M. Heideggera plní myšlenka destrukce, a zkoumá na tomto základě, jak je obecně možné charakterizovat vztah mezi hermeneutikou a destrukcí, resp. vzhledem k pozdějšímu vývoji filozofie, mezi hermeneutikou a dekonstrukcí. Při analýze pojmu destrukce je položen důraz na to, jak je postup destrukce použit na tradici aristotelské substancialistické ontologie a na Kantovu teorii poznání, což jsou dvě klíčová témata raného Heideggera.

Téma:
dějiny sociologie
Typ publikace:
recenzovaný článek
2014, Tabery, Paulína, Jiří Vinopal
Téma:
veřejné mínění
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2014, Ďurďovič, Martin

Záměrem článku je interpretovat Heideggerovu teorii rozumění jako zvláštní příspěvek k výzkumu lidského jednání. Nejdříve je vyložen Heideggerův pojem rozumění ve smyslu praktického ohledu obstarávání, který je odlišen od analytické teorie jednání založené na pojmu úmyslu. Následně je na pozadí Heideggerova konceptu světskosti světa zkoumána možnost chápat úmyslné jednání jako odpověď na situaci narušeného rozumění.

Téma:
dějiny sociologie, identita
Typ publikace:
recenzovaný článek
2013, Ďurďovič, Martin

Cílem článku je postihnout nejdůležitější hermeneutické aspekty Husserlova myšlení, ukázat je v jejich vzájemné souvislosti a upozornit na to, že rozvoj hermeneutiky probíhal z podstatné části v návaznosti na Husserla a jako pokračování jeho snah jinými prostředky. Autor se zaměřuje na vyhodnocení hermeneutického smyslu vybraných aspektů Husserlovy fenomenologie, nikoli na podrobnou diskuzi jejího vnitřního vývoje.

Téma:
dějiny sociologie
Typ publikace:
recenzovaný článek
2013, Šubrt, Jiří, Jiří Vinopal, Martin Vávra
Téma:
historická sociologie
Typ publikace:
impaktovaný článek
2013, Kunštát, Daniel

Book in broad historical, social and political context analyzes the main characteristics and the position of the Communist Party of Bohemia and Moravia in the Czech political system after 1989. It examines the nature and dynamics in time the anti-system identity, the historical development of conditional party, its program and policy objectives, as well as group interests and shared values that it represents.

Téma:
politika (a postoje k politice), volby (a volební výzkumy)
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2012, Šubrt, Jiří, Jiří Vinopal a kol.

Kniha otevírá nový pohled na zkoumání vztahu lidí k dějinám a jejich představ o minulosti. Historické vědomí je zde sociologickou perspektivou prezentováno nejen jako látka pro teoretické uvažování, ale především pro empirický výzkum. Klíčovou linií knihy je, že historické vědomí není invariantní entitou, nýbrž má samo historicky proměnlivý charakter a je odrazem obecných společensko-politických poměrů.

Téma:
historická sociologie
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2012, Vinopal, Jiří

The Discussion of Subjective Quality of Working Life Indicators. This article discusses the main types of methodological approaches to the examination of subjective working life quality. In particular, it points out their common traits and differences and therefore shows their potentials as well as weaknesses in different survey purposes. Analysis of Czech worker survey data is based on the dual concept of the quality of working life, which is addressed in the first parts of the study.

Téma:
práce, veřejné mínění
Typ publikace:
impaktovaný článek
2012, Šubrt, Jiří, Jiří Vinopal, Stanislav Hampl, Michal Pullmann
Téma:
politika (a postoje k politice), veřejné mínění
Typ publikace:
recenzovaný článek
2012, Šubrt, Jiří, Jiří Vinopal, Martin Vávra
Téma:
veřejné mínění
Typ publikace:
recenzovaný článek
2012, Ďurďovič, Martin

Výzkumná zpráva prezentuje výsledky kvantitativního empirického šetření veřejného mínění v sedmi lokalitách, které byly českým státem vytipovány jako vhodné pro zřízení hlubinného úložiště radioaktivních odpadů v ČR.

Téma:
regiony, veřejné mínění
Typ publikace:
jiná publikace
2011, Štědroň, Bohumír, Jaroslav Poláček, Jiří Vinopal, Václav Stříteský, Lukáš Hlaváč, Tomáš Preněk, Monika Ryšavá

Publikace poskytuje nový globální pohled na marketing a marketingové aktivity v kontextu velmi závažných změn základů ekonomické, sociální a kulturní reality, a to na příkladech „pánů hradů“ Microsoftu, Apple, Google i IBM.

Téma:
globalizace
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2011, Vinopal, Jiří

Stať se věnuje dvěma podobám veřejného mínění. Jednak základnímu popisu veřejného mínění jako sociálního jevu, zejména jeho historickému vývoji a teoretických přístupů, jednak veřejnému mínění v podobě názorů obyvatel, kde zejména poukazuje na možnosti a možná úskalí jeho empirického zkoumání.

Téma:
metodologie výzkumu, veřejné mínění
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2011, Vinopal, Jiří

Metodologicky zaměřená stať se věnuje oblasti empirického zkoumání kvality pracovního života a zejména představuje autorem vyvinutý výzkumný nástroj pro populační šetření - „Indikátor subjektivní kvality pracovního života“ (SQWLI).

Téma:
metodologie výzkumu, práce, veřejné mínění
Typ publikace:
impaktovaný článek
2011, Hampl, Stanislav, Jiří Vinopal, Jiří Šubrt

Sociální změny byly v naší zemi odstartovány před více než dvaceti lety událostmi, které se běžně označují výrazem „sametová revoluce". Vnímání sametové revoluce a jednotlivých událostí spojených s pádem komunistického režimu je podstatnou složkou historického vědomí české společnosti. Pro současnou střední generaci, která osobně nezažila komunistický puč v roce 1948 a v době násilného potlačení Pražského jara a následného nástupu tzv.

Téma:
ekonomie, politika (a postoje k politice), transformace, veřejné mínění
Typ publikace:
recenzovaný článek
2011, Vinopal, Jiří

This article reviews the measurement of perceptions of quality of working life in the Czech Republic over the last two decades. It summarizes the basic results of key surveys and elaborates some of methodological aspects of measurement. In this regard it introduces the original complex instrument for measurement of subjective quality of working life (SQWL), which has been developed in recent years by the author in a series of surveys.

Téma:
práce, veřejné mínění
Typ publikace:
recenzovaný článek

Stránky