Seznam publikací

Hledat publikace podle kritérií

Anebo publikace prohledejte fulltextově

Nalezeno 213 publikací (zobrazeny záznamy 201 - 213)
2000, Machonin, Pavel, Lumír Gatnar, Milan Tuček

Studie se opírá o výsledky reprezentativního výzkumu "Dekády české transformace" a zjišťuje, že v souvislosti s uskutečněnými sociálně institucionálními přeměnami v politickém a ekonomickém systému došlo k vytvoření hybridní sociální struktury, v níž se prolínají tři typy sociálních difernciací: přežívajícího rovnostářství,vznikajícího třídně polárního rozdělení a meritokratické stratifikace.

Téma:
ekonomie, sociální nerovnosti, transformace
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2000, Tuček, Milan, Hana Friedlaenderová, MEDIAN

Kniha, která hledá empiricky podloženou odpověď na řadu více či méně obecných otázek spojených s životem současné české společnosti. Studie čerpá z rozsáhlých datových souborů firmy MEDIAN, splňující veškeré požadavky na validitu a matematicko-statistické zpracování, a soustřeďuje se především na témata každodenního života. Autoři se zajímají o analýzu rodinných příjmů, životní úrovně, o způsob trávení volného času, ale i o postoje k době před rokem 1989 a o konzervativní hodnoty.

Téma:
mzdy a příjmy, rodina, veřejné mínění, životní styl, životní úroveň
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2000, Červenka, Jan
Téma:
politika (a postoje k politice)
Typ publikace:
popularizační článek
2000, Červenka, Jan
Téma:
transformace, veřejné mínění
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
2000, Červenka, Jan
Téma:
transformace, veřejné mínění
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
1996, Machonin, Pavel, Milan Tuček
Téma:
elity, transformace
Typ publikace:
recenzovaný článek
1996, Machonin, Pavel, Milan Tuček

Studie analyzující podstatu zásadních přeměn ve všech oblastech života české společnosti v letech 1989-1995 i zpětnou občanskou reflexi tohoto procesu.Interdisciplinární kolektivní studie. Ekonomická transformace a její systémové zásady. Sociální transformace a vznik nové sociální struktury. Transformace politického systému, lidské mentality a společenského vědomí.

Téma:
sociální nerovnosti, transformace
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
1996, Machonin, Pavel, Milan Tuček (eds.)

Systematické porovnání sociologických dat z období státního socialismu s daty popisujícími transformaci společnosti v letech 1990 - 1993.

Téma:
sociální nerovnosti, sociologická data, transformace
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
1994, Machonin, Pavel, Milan Tuček

On the basis of three representative surveys conducted in 1984, spring
1993 and autumn 1993, the increasing vertical social differentiation of the
economically active Czech population is analysed and the results of the historical
comparison are interpreted with reference to the social change in the first phase of
the post-communist transformation. The shifts in education, the distribution of

Téma:
sociální nerovnosti
Typ publikace:
impaktovaný článek
1994, Machonin, Pavel, Milan Tuček
Téma:
sociální nerovnosti, transformace
Typ publikace:
recenzovaný článek
1993, Tuček, Milan, Pavel Machonin
Téma:
práce, veřejné mínění
Typ publikace:
impaktovaný článek
1992, Machonin, Pavel, Milan Tuček

The results of the sociological survey Social Transformation in Czechoslovakia (October 1991) are reviewed from the angle of historical comparison with data from 1967 and 1984.

Téma:
sociální nerovnosti
Typ publikace:
impaktovaný článek
1992, Machonin, Pavel, Milan Tuček

The article represents a continuation of the study Social Stratification in Czechoslovakia 1991 published in Sociologický časopis No. 5/1992. It is also based on the social transformation survey from October, 1991. In the first part, some cross-tabulations are presented. They demonstrate the interdependence between the differentiation of the male population along multidimensional status-pattern groupings (clusters), and six other important variables.

Téma:
politika (a postoje k politice), sociální nerovnosti, transformace
Typ publikace:
impaktovaný článek

Stránky