Seznam publikací

Hledat publikace podle kritérií

Anebo publikace prohledejte fulltextově

Nalezeno 214 publikací (zobrazeny záznamy 41 - 60)
2011, Vinopal, Jiří

This article explores the potential of using a simple self-rating question to measure respondents’ perceived level of workplace stress in standard cross-sectional surveys. This aim is based on practical experience: while there is a range of theoretical-empirical approaches to measuring workplace stress, the design and size of the research instruments derived from them often exceed the limits for being included in a typical cross-sectional survey questionnaire.

Téma:
metodologie výzkumu, práce, veřejné mínění
Typ publikace:
recenzovaný článek
2010, Soukup, Tomáš, Martin Ďurďovič

V letošním roce probíhá za spoluúčasti VÚPSV výzkumný projekt mezinárodního charakteru "Active Ageing" podporovaný Evropskou unií, zaměřený na problematiku vztahu mezi zaměstnaností a stárnutím populace. Věnuje se tématu sociálních potřeb nezaměstnaných uchazečů o práci ve věku nad 50 let a jeho účelem je vyzkoušet inovativní nástroje určené k pomoci těmto lidem v návratu na trh práce. Na projektu se podílí výzkumné instituce ze Slovinska, Velké británie a Belgie.

Téma:
EU, práce, věk a stárnutí, veřejná politika
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
2010, Šubrt, Jiří, Jiří Vinopal

Stať deskriptivní formou přináší poznatky z prvního dotazníkového průzkumu, který je součástí širšího projektu sociologického výzkumu historického vědomí obyvatel České republiky. Po úvodním zasazení do kontextu koncepcí historického vědomí a kolektivní paměti jsou nejprve popsány výsledky průzkumu na téma zájmu o dějiny a jejich jednotlivé oblasti; zdrojů, z nichž lidé získávají historické informace a sebehodnocení z hlediska znalosti historie.

Téma:
hodnotové orientace, politika (a postoje k politice), veřejné mínění
Typ publikace:
recenzovaný článek
2010, Kunštát, Daniel

Následující text představuje výsledky sociologického šetření, které provedlo Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., (CVVM) ve dnech 31. 8. – 7. 9. 2009. Toto rozsáhlé terénní šetření mapovalo postoje a mínění veřejnosti k vybraným tématům a otázkám, které se dotýkaly dvacátého výročí listopadové revoluce v roce 1989. Průzkumu se zúčastnilo 1046 respondentů starších patnácti let.

Téma:
hodnotové orientace, politika (a postoje k politice), veřejné mínění
Typ publikace:
recenzovaný článek
2010, Vinopal, Jiří

Kapitola se zabývá mnohoznačností pojmu veřejné mínění, které může být chápáno jako nástroj racionální kritiky nebo manipulace, jako universální nebo pluralitní, jako sociální fakt nebo jako agregát individuálních mínění a s různým vztahem k soukromému mínění. Na tomto pozadí pak zejména poukazuje na problémy a nedorozumění, které vznikají, když se různí aktéři společenského života na adresu veřejného mínění vyjadřují bez reflexe a deklarace vlastního pojetí.

Téma:
veřejné mínění
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2010, Červenka, Jan

Text se věnuje problematice subjektivních indikátorů sociálněekonomické situace a vývoje, jejich vypovídací hodnotě, jejich vztahu k reálnému vývoji a jeho objektivním ukazatelům a některým úskalím jejich interpretace.

Téma:
mzdy a příjmy, veřejné mínění, životní úroveň
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2009, Vinopal, Jiří

A new tool has been designed to measure the quality of working life in the Czech Republic, based on subjective assessments of workers. The tool is based on standard, large-scale questionnaire surveys. It aims to map a wide range of aspects characterising working life, while taking into account not only an individual’s satisfaction with each aspect of work but also the importance of these factors for the worker.

Téma:
metodologie výzkumu, práce, veřejné mínění
Typ publikace:
jiná publikace
2009, Vinopal, Jiří

The chapter deals with the topic of quality of working life surveying. It introduces theoretical background, the development and usage possibilities of survey instrument for measurement of subjectively perceived quality of working life. Based on the series of analysis it shows the elaboration of standardized questionnaire in the form of a pair of batteries.

Téma:
práce, veřejné mínění
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2009, Vinopal, Jiří

Stať se zaměřuje na analýzu situace získávání informací od respondentů dotazníkových šetření. Optikou kognitivních přístupů (Cognitive Aspects of Survey Methodology) představuje tuto situaci jako velmi komplexní a pomocí teoretických koncepcí i empirických dokladů vysvětluje její úzký vztah ke kvalitě získávaných informací.

Téma:
metodologie výzkumu, sociologická data
Typ publikace:
impaktovaný článek
2009, Kunštát, Daniel

Článek se zaměřuje se na vývoj postojů české veřejnosti vůči EU od 90.let po současnost. Vychází z velkého množství sociologických výzkumů, které se zabývají různými aspekty vztahu české veřejnosti vůči evropské integraci (míru informovanosti, vnímané výhody i rizika integrace, postoj k přijetí společné evropské měny, dopady vstupu ČR do EU, spokojenost se členstvím v EU aj.)

Téma:
EU, politika (a postoje k politice), veřejné mínění
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2009, Kunštát, Daniel, Ladislav Mrklas (eds.)

Vysoká škola CEVRO Institut vydala sborník ze stejnojmenného semináře, který se uskutečnil v listopadu 2009. Sborník obsahuje příspěvky vystupujících, kteří se zaměřují mj. na hodnocení stavu dnešní společnosti v Čechách a bývalém východním Německu, shrnují sociologická šetření na téma Češi a komunismus nebo hodnotí reflexi období před rokem 1989 v dnešním školství či literatuře.

Téma:
politika (a postoje k politice), sociologická data, veřejné mínění
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2009, Kunštát, Daniel

Příspěvek byl zaměřen na proměnu názorů české veřejnosti na minulý a současný režim i nejrůznější další aspekty soukromého i veřejného života. Na základě výsledků sociologických průzkumů mj. konstatuje, že neexistuje žádná homogenní ani konzistentní paměť národa ve vztahu ke komunismu.

Téma:
politika (a postoje k politice), veřejné mínění
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku
2009, Kunštát, Daniel

Text popisuje některé aspekty volebního rozhodování v moderních masových demokraciích, zejména pak téma (ne)kompetence voličů respektive problém racionality politického publika, které vytváří veřejné mínění.

Téma:
politika (a postoje k politice), veřejné mínění, volby (a volební výzkumy)
Typ publikace:
recenzovaný článek
2009, Kunštát, Daniel

V podmínkách meziválečného Československa je mimořádně obtížné přesně popsat pravo-levou polarizaci v politice. Ještě obtížnější je definovat prosystémovou a antisystémovou politiku, přinejmenším ve vztahu k institucím. Ideologické antagonismy byly podvázány mechanismem stranické soutěže, který se opíral o vynucený konsensus. Takzvané státotvorné strany byly přimknuty k politickému středu a silná antisystémová opozice znemožňovala demokratickou alternativu.

Téma:
politika (a postoje k politice)
Typ publikace:
recenzovaný článek
2009, Vinopal, Jiří

Kapitola informuje o technických a metodologických aspektech výzkumu, který je využíván v dalších kapitolách. Speciálně se věnuje popisu konstrukce panelu respondentů, návratnosti a dalším specifikacím datového souboru.

 

Téma:
metodologie výzkumu, veřejné mínění
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2009, Červenka, Jan

Následující text prezentuje některé poznatky o občanské kultuře v České republice učiněné na základě speciálního šetření uskutečněného v srpnu 2009 jako součást mezinárodního komparativního výzkumu u příležitosti 50. výročí realizace původního výzkumu G. A. Almonda a S. Verby a následného vydání jejich známé knihy The Civic Culture: Attitudes and Perception of Democracy in Five Nations.

Téma:
politika (a postoje k politice), veřejné mínění
Typ publikace:
recenzovaný článek
2009, Kunštát, Daniel
Téma:
politika (a postoje k politice)
Typ publikace:
recenze publikace
2009, Červenka, Jan

Kapitola se zabývá popisem a analýzou toho, jak účastníci panelového výzkumu a respondenti nezávislých výzkumů veřejného mínění v období druhého čtvrtletí 2008 odpovídali na otázku, jaké celospolečenské události z poslední doby považují za nejdůležitější.

Téma:
média, politika (a postoje k politice), veřejné mínění
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2008, Ďurďovič, Martin

Sborník z Mezinárodní konference Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty k 80. narozeninám Karla Flosse. Příspěvky v tomto sborníku zazněly na mezinárodní konferenci Jednota a mnohost uspořádané Centrem pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při příležitosti osmdesátých narozenin doc. PhDr. Karla Flosse. Vzhledem k celoživotní filosofické orientaci jubilanta zvolili organizátoři konference téma výsostně ontologické.

Téma:
dějiny sociologie
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku
2008, Ďurďovič, Martin

Ve filosofii má pojem subjekt za sebou velkou kariéru a můžeme si být jisti, že nezmizí z dějin filosofie. Tu velkou kariéru už má ale právě za sebou, dnes jako by už vlastně nebyl předmětem výzkumu, ale jen povinné kritické distance. Koneckonců i v běžném jazyce je-li něco subjektivní, je to pouze subjektivní. Tím spíš ve výzkumu, ve vědě, byť i humanitní, je-li něco subjektivní, má být jako pouze subjektivní spíš odkázáno do příslušných mezí, tj.

Téma:
dějiny sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii

Stránky