Seznam publikací

Hledat publikace podle kritérií

Anebo publikace prohledejte fulltextově

Nalezeno 213 publikací (zobrazeny záznamy 61 - 80)
2008, Vinopal, Jiří

Příspěvek tvoří čtvrtou část série o procesu zodpovídání otázek respondenty standardizovaných dotazníkových šetření. Jsou zde vysvětleny hlavní momenty a procesy, které na této úrovni ovlivňují podobu výsledné odpovědi.

Téma:
metodologie výzkumu, veřejné mínění
Typ publikace:
recenzovaný článek
2008, Vinopal, Jiří

Příspěvek tvoří třetí část série o procesu zodpovídání otázek respondenty standardizovaných dotazníkových šetření, konkrétně fází rozhodování o odpovědi. První část je věnována problematice postojových dotazů. V této souvislosti jsou podrobněji vyloženy relevantní koncepce povahy postoje, efekty kontextu, které působí na rozhodovací procesy v průběhu zodpovídání, zmíněn je také vliv afektivních reakcí na průběh dotazování v podobě emocí.

Téma:
metodologie výzkumu, sociologická data, veřejné mínění
Typ publikace:
recenzovaný článek
2008, Vinopal, Jiří

Článek informuje o výsledcích výsledků průzkumu CVVM SOÚ AV ČR z roku 2007, který je součástí dlouhodobého projektu zkoumání místa piva a hospod v České společnosti. Věnuje se základním tématům jako je struktura a množství konzumace piva v české společnosti a image piva u české veřejnosti.

Téma:
veřejné mínění, životní styl
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
2008, Vinopal, Jiří

Článek informuje o výsledcích výsledků průzkumu CVVM SOÚ AV ČR z roku 2007, který je součástí dlouhodobého projektu zkoumání místa piva a hospod v České společnosti. Věnuje se tématice pivních zvyklostí v české společnosti, a to z hlediska důvodů jejich zakořenění i projevů v podobě věrnosti značce regionálního patriotismu nebo otevřenosti zkušenostem s novými druhy piv. Zmíněna je také problematika pozice nealkoholického piva.

Téma:
veřejné mínění, životní styl
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
2008, Vinopal, Jiří

Článek informuje o výsledcích výsledků průzkumu CVVM SOÚ AV ČR z roku 2007, který je součástí dlouhodobého projektu zkoumání místa piva a hospod v České společnosti. Věnuje se tématům jako je konzumace a obliba různých kategorií piv a vybraným aspektům výběru piva ke konzumaci se speciálním zřetelem na otázku chuti a ceny.

Téma:
spotřeba, veřejné mínění, životní styl
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
2008, Kunštát, Daniel

Text načrtává některé aspekty volebního rozhodování v moderních masových demokraciích, zejména pak téma (ne)kompetence voličů respektive problém racionality politického publika neboli veřejného mínění. Argumentace je vědomě poněkud jednostranně vystavěna na základě kritické evaluace reálného stavu a fakticky se nijak nedotýká hodnocení adekvátnosti demokratického normativu.

Téma:
politika (a postoje k politice), veřejné mínění, volby (a volební výzkumy)
Typ publikace:
recenzovaný článek
2008, Tuček, Milan (ed.)

Monografie sleduje tyto okruhy problémů sociální soudržnosti v české společnosti: sociální nerovnosti, sociální napětí, spravedlnost, důvěra a legitimita, soudržnost v prostorové dimenzi a role přemosťujícího sociálního kapitálu.

Téma:
důvěra/sociální koheze, hodnotové orientace, legitimita, sociální kapitál, sociální nerovnosti, veřejná politika
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2008, Tuček, Milan

Monografie sleduje tyto okruhy problémů sociální soudržnosti v české společnosti: sociální nerovnosti, sociální napětí, spravedlnost, důvěra a legitimita, soudržnost v prostorové dimenzi a role přemosťujícího sociálního kapitálu.

Téma:
sociální nerovnosti, sociologická data, životní úroveň
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2008, Tuček, Milan

Monografie sleduje tyto okruhy problémů sociální soudržnosti v české společnosti: sociální nerovnosti, sociální napětí, spravedlnost, důvěra a legitimita, soudržnost v prostorové dimenzi a role přemosťujícího sociálního kapitálu.

Téma:
elity, hodnotové orientace, sociální nerovnosti, veřejné mínění
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2008, Tuček, Milan

Monografie sleduje tyto okruhy problémů sociální soudržnosti v české společnosti: sociální nerovnosti, sociální napětí, spravedlnost, důvěra a legitimita, soudržnost v prostorové dimenzi a role přemosťujícího sociálního kapitálu.

Téma:
hodnotové orientace, legitimita, občanská společnost, sociální nerovnosti, veřejné mínění
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2008, Vinopal, Jiří

Kapitola se zabývá klasickými tématy metodologie sociálního výzkumu ve vztahu s výzkumy, realizovanými v rámci projektu Politicko-právní institucionální rámec České republiky a jeho proměny v kontextu vstupu do Evropské unie.

 

Téma:
EU, metodologie výzkumu, sociologická data
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2008, Vinopal, Jiří

Studie podrobně zmapuje situaci získávání odpovědi na výzkumnou otázku a to jak v rovině interakce mezi zúčastněnými osobami, tak také v rovině kognitivních procesů, které se odehrávají v hlavách respondentů.

Téma:
metodologie výzkumu, sociologická data
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2008, Škodová, Markéta (ed.), Jan Červenka, Vlastimil Nečas, František Kalvas, Paulína Tabery, Tomáš Trampota

Publikace představuje komplexní a současně velmi fundovaný přehled několika rovin a konceptualizací jevu, souhrnně řazeného pod pojem agenda-setting. Navzdory obvyklým vymezením pojmu se pokouší o plastičtější tematizaci a kromě nastínění historického pozadí různých rovin uvedeného jevu se je pokouší uchopit jak teoreticky, tak metodologicky. V tomto smyslu jednoznačně překračuje většinu standardních publikací věnovaných této problematice.

Téma:
média, veřejné mínění, volby (a volební výzkumy)
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2008, Škodová, Markéta

Publikace představuje komplexní a současně velmi fundovaný přehled několika rovin a konceptualizací jevu, souhrnně řazeného pod pojem agenda-setting. Navzdory obvyklým vymezením pojmu se pokouší o plastičtější tematizaci a kromě nastínění historického pozadí různých rovin uvedeného jevu se je pokouší uchopit jak teoreticky, tak metodologicky. V tomto smyslu jednoznačně překračuje většinu standardních publikací věnovaných této problematice.

Téma:
média, veřejné mínění
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2008, Nečas, Vlastimil

Publikace představuje komplexní a současně velmi fundovaný přehled několika rovin a konceptualizací jevu, souhrnně řazeného pod pojem agenda-setting. Navzdory obvyklým vymezením pojmu se pokouší o plastičtější tematizaci a kromě nastínění historického pozadí různých rovin uvedeného jevu se je pokouší uchopit jak teoreticky, tak metodologicky. V tomto smyslu jednoznačně překračuje většinu standardních publikací věnovaných této problematice.

Téma:
média, politika (a postoje k politice), veřejné mínění
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2008, Tabery, Paulína

Publikace představuje komplexní a současně velmi fundovaný přehled několika rovin a konceptualizací jevu, souhrnně řazeného pod pojem agenda-setting. Navzdory obvyklým vymezením pojmu se pokouší o plastičtější tematizaci a kromě nastínění historického pozadí různých rovin uvedeného jevu se je pokouší uchopit jak teoreticky, tak metodologicky. V tomto smyslu jednoznačně překračuje většinu standardních publikací věnovaných této problematice.

Téma:
média, veřejné mínění
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2008, Červenka, Jan, František Kalvas

Publikace představuje komplexní a současně velmi fundovaný přehled několika rovin a konceptualizací jevu, souhrnně řazeného pod pojem agenda-setting. Navzdory obvyklým vymezením pojmu se pokouší o plastičtější tematizaci a kromě nastínění historického pozadí různých rovin uvedeného jevu se je pokouší uchopit jak teoreticky, tak metodologicky. V tomto smyslu jednoznačně překračuje většinu standardních publikací věnovaných této problematice.

Téma:
média, veřejné mínění
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2008, Kalvas, František

Publikace představuje komplexní a současně velmi fundovaný přehled několika rovin a konceptualizací jevu, souhrnně řazeného pod pojem agenda-setting. Navzdory obvyklým vymezením pojmu se pokouší o plastičtější tematizaci a kromě nastínění historického pozadí různých rovin uvedeného jevu se je pokouší uchopit jak teoreticky, tak metodologicky. V tomto smyslu jednoznačně překračuje většinu standardních publikací věnovaných této problematice.

Téma:
média, politika (a postoje k politice), veřejné mínění
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2007, Ďurďovič, Martin

In this article I deal with the question of the origin of philosophical hermeneutics, which
I pursue in the writings of Friederich Schleiermacher. In the fi rst part of the article I give
an account of the concept of traditional hermeneutics and I show its bond to the problem of
exegesis that was already known in antiquity and in the Middle Ages. Subsequently, I contrast
this traditional view with the conception of hermeneutics elaborated by Schleiermacher, which

Téma:
dějiny sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2007, Ďurďovič, Martin

Tématem článku je vztah mezi poznáním a jednáním v Kantově kritické filozofii. Přestože v současné, postmoderně zabarvené, filozofické diskusi stojí Kantovo myšlení spíše v nemilosti, domnívám se, že způsob, jímž Kant včleňuje jak teoretickou, tak praktickou filozofii do rámce jednotné systematické úvahy, může být ještě i dnes pokládán za inspirativní; Kant nám totiž pomáhá vidět vzájemnou souvislost, která lidské poznání a jednání tak hluboce spojuje.

Téma:
dějiny sociologie
Typ publikace:
recenzovaný článek

Stránky