Zde si můžete stáhnout Výroční zprávy Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., a Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy o činnosti a hospodaření Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dokumenty jsou k dispozici ve formátu PDF.