Publications

Filter publications

Or use fulltext search

Found 3158 publications (displayed results 1 - 20)
2018, Šimon, Martin, Jíchová, Jana

Publishing the crime data at the level of street segments - a proposal of solution for cities in Czechia

Topic:
housing, crime, methodology, public administration
Type:
Paper published in conference proceedings
2019, Vlachová, Klára

National pride is a group-based and sometimes collective emotion people feel towards their nation-state. It is often measured by the general national pride item in cross-national surveys, and Czechs belong to those nations that express low levels of general national pride in comparison with other nations. It is currently under discussion how much general national pride is influenced by social desirability and how much by specific reasons.

Topic:
identity
Type:
Peer-reviewed journal article
2018, Lyons, Pat, Kudrnáč, Aleš
Topic:
politics (and political attitudes)
Department:
Type:
Article with impact factor
2018, Kudrnáč, Aleš, Petrúšek, Ivan
Topic:
politics (and political attitudes)
Department:
Type:
Non-peer-reviewed article
2016, Kudrnáč, Aleš
Topic:
politics (and political attitudes)
Department:
Type:
Chapter in monograph
2016, Kudrnáč, Aleš
Topic:
politics (and political attitudes)
Department:
Type:
Chapter in monograph
2016, Kudrnáč, Aleš
Topic:
politics (and political attitudes)
Department:
Type:
Chapter in monograph
2018, Michal Bauer, Jana Cahlíková, Julie Chytilová, Tomáš Želinský
Topic:
economics
Department:
Type:
Article with impact factor
2018, Krulichová, Eva

Subjective well-being is usually studied with respect to marital and occupational status, income or subjective health. Conversely, research examining the relationship between this phenomenon and crime-related factors is still relatively limited. This study therefore aims to extend the current knowledge in this area.

Topic:
gender, crime
Type:
Peer-reviewed journal article
2018, Stöckelová, T., J. Klepal
Topic:
sociology of science
Type:
Peer-reviewed journal article
2018, Beláňová, Andrea

Kaplanství je v Česku neprobádaná a stále se rozvíjející role, která v kontextu nízké české religiozity produkuje řadu nejistot a napětí. Kaplani, kteří působí v armádě, věznicích či nemocnicích, čelí několika zdrojům nejistot: svou pozici musí neustále vyjednávat s kolegy i nadřízenými; musejí pracovat na sebeprezentaci před klienty a získávat si jejich důvěru a zároveň nemají velké možnosti sdílené a supervize.

Topic:
religion and religiosity
Department:
Type:
Peer-reviewed journal article
2017, Guasti, Petra, Mansfeldová, Zdenka

Kapitola srovnává přechod od autoritativního režimu v Československu k pluralitní demokracii ve dvou (později nezávislých) státech - České republice a Slovenské republice. Přitom je zvláštní pozornost věnována fungování demokracie v rámci konceptu ukotvené demokracie a je srovnáván vliv interních a externích faktorů.

Topic:
politics (and political attitudes)
Department:
Type:
Chapter in monograph
2018, Bernard, Josef, Hana Daňková, Petr Vašát

Respondent-driven sampling (RDS) is a survey method for hidden populations and, as such, it offers a suitable approach for sampling the homeless. Surprisingly, the practical use of RDS in surveying homeless populations has only sporadically been described in the professional literature so far, and the specifics of using RDS for sampling this group have not been reflected in depth.

Topic:
urban and rural studies, methodology, social inequalities, sociological data
Type:
Article with impact factor
2018, Nešpor, Zdeněk R.
Topic:
history of sociology
Department:
Type:
Chapter in monograph
2018, Hamplová, D.
Topic:
work, family
Type:
Article with impact factor
2018, Pospíšilová, Marie

The article is based on the contemporary trend in entrepreneurship research, which stresses context. We deal primarily with the family embeddedness of entrepreneurship, which is easily studied in the case of copreneurial couples, where the link is the tightest. In our article we use the term copreneurs as “romantic” partners involved in the same business. The degree of involvement in the same business is self-defined.

Topic:
gender, work
Department:
Type:
Chapter in monograph
2018, Křížková, A., M. Pospíšilová, N. Jurik, G. Cavender
Topic:
gender, work
Department:
Type:
Chapter in monograph
2017, Marta Vohlídalová, Marcela Linková (eds.)

Other Authors:
Blanka Nyklová, Kateřina Cidlinská, Hana Tenglerová, Karel Šima, Petr Pabian, Kateřina Zábrodská, Jiří Mudrák, Petr Květon, Kateřina Machovcová, Marek Blatný, Iva Šolcová

Topic:
gender, sociology of science
Type:
Monograph

Pages