Projekt

Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mentoringu: síťování a výzkum

Trvání projektu: 
2014 - 2017

V návaznosti na mentoringový projekt pro studentky středních škol zaměřený na destereotypizaci vědních oborů, realizovaný v rámci projektů Národní kontaktní centrum – ženy a věda (OK08007 a LE12003), které probíhaly v letech 2009-2012 a 2012-2015, je cílem předkládaného projektu rozšířit mentoringovou činnost Národního kontaktního centra – ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. a vytvořit mentoringové schéma pro začínající vědkyně (Ph.D., postdoc). Nový mentoringový program umožní plnohodnotné zapojení do evropské sítě mentoringových programů pro vědkyně eument-net, což přispěje k dosažení cíle programu, jímž je rozvíjení mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Zároveň na základě výzkumu zaměřeného na analýzu situace začínajících vědkyň v ČR a na vyhodnocení přínosů mentoringového programu pro kariérní rozvoj žen ve vědě získá NKC-ŽV možnost vstoupit aktivně do mezinárodní diskuse o výzkumu na tomto poli. NKC-ŽV tím rozšíří svoji dosavadní činnost v oblasti destereotypizace vědních oborů a přispěje k rozvoji genderové rovnosti v evropském a českém výzkumu.

Hlavní řešitel: 
Členové řešitelského týmu: 
Témata: 
EU
gender
sociologie vědy
Zadavatel: 
ministerský projekt