Completed project

Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mentoringu: síťování a výzkum

Trvání projektu: 
2014 - 2017

V návaznosti na mentoringový projekt pro studentky středních škol zaměřený na destereotypizaci vědních oborů, realizovaný v rámci projektů Národní kontaktní centrum – ženy a věda (OK08007 a LE12003), které probíhaly v letech 2009-2012 a 2012-2015, je cílem předkládaného projektu rozšířit mentoringovou činnost Národního kontaktního centra – ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. a vytvořit mentoringové schéma pro začínající vědkyně (Ph.D., postdoc). Nový mentoringový program umožní plnohodnotné zapojení do evropské sítě mentoringových programů pro vědkyně eument-net, což přispěje k dosažení cíle programu, jímž je rozvíjení mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Zároveň na základě výzkumu zaměřeného na analýzu situace začínajících vědkyň v ČR a na vyhodnocení přínosů mentoringového programu pro kariérní rozvoj žen ve vědě získá NKC-ŽV možnost vstoupit aktivně do mezinárodní diskuse o výzkumu na tomto poli. NKC-ŽV tím rozšíří svoji dosavadní činnost v oblasti destereotypizace vědních oborů a přispěje k rozvoji genderové rovnosti v evropském a českém výzkumu.

Hlavní řešitel: 
Členové řešitelského týmu: 
Témata: 
EU
gender
sociologie vědy
Zadavatel: 
ministerský projekt

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 2, zobrazeno 1 - 2)

Kateřina Cidlinská, Martina Fucimanová.

Publikace se zaměřuje na vliv formálního mentoringového vedení na rozjezd pracovních drah začínajících vědkyň a vědců v doktorandské a postdoktorské fázi akademické dráhy. Prostřednictvím rozhovorů s absolventkami a absolventem mentoringového programu Národního kontaktního centra – gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd CR přináší publikace vhled do situace začínajících výzkumnic a výzkumníků v ČR působících v rozmanitých oborech na různých typech institucí.

Téma:
gender
Oddělení:
Národní kontaktní centrum - gender a věda
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Kateřina Cidlinská, Martina Fucimanová.

The publication focuses on the impact of formal mentoring on the start of professional paths of early career researchers at doctoral and postdoctoral stages. The book of interviews with alumni of the mentoring programme of the Centre for Gender and Science at the Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences, gives an insight into the situation of early career researchers in the Czech Republic working and studying in various disciplines and various types of institutions.

Téma:
gender
Oddělení:
Národní kontaktní centrum - gender a věda
Typ publikace:
odborná kniha / monografie