6. 3. 2007, Ostatní
a stává se recenzovaným časopisem: výzva pro autory a autorky.
1. 3. 2007, Ostatní
Po roce se Socioweb vrací k tématu veřejnosti, veřejného mínění a výzkumů veřejného mínění.
22. 2. 2007, Ostatní
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice asistentky (asistenta) ředitele.
1. 2. 2007, Ostatní
Únorové číslo je věnováno tématu spolupráce, zejména je zaměřeno na spolupráci v obcích.
26. 1. 2007, Ostatní
Alexandr Vondra, Helmut Elfenkämper, Eva Hahnová, Václav Houžvička, Michal Petřík
25. 1. 2007, Ostatní
Od 1. ledna 2007 byla do Tiskového a edičního oddělení SOÚ AV ČR, v. v. i., včleněna redakce internetové databáze The European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH).
18. 1. 2007, Ostatní
Rada Sociologického ústavu Akademie věd České republiky, veřejné výzkumné instituce, vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště. Požadavky:
15. 1. 2007, Ostatní
Konaných dne 15. ledna 2007
5. 1. 2007, Ostatní
První číslo Sociowebu v roce 2007 je věnované mimomanželské plodnosti a dalším tématům, která s touto problematikou souvisí.

Stránky